Żeby zaczęła istnieć miłość trzeba wyzbyć się egoizmu.